Monday, April 16, 2007

สัมมนาวิจัยในชั้นเรียน

 


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร่วมสาระแน กับการทำวิจัยในชั้นเรียน ณ ชาเล่ย์ฮิลล์ รีสอร์ท เขาใหญ่มาก ๆ จังหวัดนครราชสีมา สิ่งที่ได้นะเหรอ! อึ ๆ
หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าการสัมมนาครั้งนี้ อ.โก้ จะนำความรู้ ทักษะ ความเข้าใจอันละเอียดลึกซึ้งถึงแก่นแท้ ... มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ...พระเจ้ายอด มันจอร์ซมาก ก ก ก!!!
Posted by Picasa

2 comments:

Anonymous said...

น้องดุ่ยเข้ามาเยี่ยมครับ

สบายดีมั้ยครับ คิดถึง อ โก้ กับ อ ปุ๊ก ครับ

ฝากบอก อ ปุ๊ก ด้วยว่า " นี่ๆ พวกเธอ "

Anonymous said...

อ.นุช สวัสดีค่ะ
เห็นภาพครู ก็คิดถึงโรงเรียน (T____T หนูจบมานานเกินไปละนะเนี่ย)