Monday, March 19, 2007

เปิดตัวกันก่อน

ใช้วิธีการหลากหลายมากกับเทคโนโลยี Think ก็แล้ว เว็บไหน ๆ ก็แล้ว ...เอาเป็นว่าเริ่มต้นกันใหม่ กับ blogger ก็แล้วกัน เผื่อโลกทัศน์ใหม่ ๆ จะเกิดกับเรา และ นักเรียน "ผู้ประเสริฐ" บ้าง ......